Mistanke om rotter i kloakken? 

 

Kendetegn for rotter i kloakken

Mange steder i landet, har rotter bosat sig i kloakken. Især i København er der et stigende antal anmeldelser af rotter i kloakken. Dette kan føre til skader, blokering og uventet besøg af rotter op gennem toilettet. Grundet de mange skybrud, er antallet af anmeldelser om rotter steget meget de seneste år.

 

Tegn på rotter i kloakken kan blandt andet være jord der er sunket eller har huller, fæl og anderledes lugt, rotte ekskrementer eller støj og høj piben. Ved tegn på dette, er det vigtigt at kontakte en rottebekæmper med det samme. Dette skyldes at rotter formere sig utroligt hurtigt og kun bidrager med skader og sundhedsskadelige bakterier.
Hernæst er det vigtigt at forhindre fremtidige besættelser af din kloak. Dette gøres ved at få opsat rottespær, af en autoriseret og erfaren kloakmester.

Få opsat rottespærre

Rottespær er en kloak-installation, som forhindrer rotter i at indtrænge din kloakering. Rottespær opsættes i afløb og rør, som forbinder den private ejendom med hoved-kloakken i byen.

 

Rottespær forhindrer rotternes besættelse i din kloak, og dermed også eventuelle skader på din kloakering. Derudover er rotter sundhedsfarlige ved nærkontakt, så for at passe på dig og din familie, anbefaler vi altid at få opsat et rottespær.
Prisen på et rottespær kan varierer alt efter type og størrelse, samt kloakmesterens timepris. Nedenfor har vi fundet en kloakmester som altid yder en fantastisk service til betalelige priser.

Autoriseret kloakmester til din kloak

Hvis du skal have opsat rottespær er Byrdal Kloak & Blik ApS din autoriserede og professionelle kloakmester. Med flotte anmeldelser og titlen som “Årets Kloakmester” er virksomheden altid klar på at løse dine problemer med kloakken, uanset type og omfang. Udover deres ekspertise i en lang række ydelser, kan de også hjælpe med rottespær hvor prisen altid er meget fornuftig.
Kloakmand i orange refleksvest som udfører kloakrensning i København
Kloakrensing