Faskine

 

Beskyt din kloak

En faskine er blevet mere og mere populær. Efterspørgslen for at få lavet en faskine er steget på baggrund de klimaforandringer som er opstået de seneste år. Klimaforandringerne gør til at der i Danmark vil forsætte med at komme mere nedbør end tidligere set. Alt dette regnvand vil normalt ende ned i dit klaksystem. Det medvirker til vandskader og et overbelastet kloaksystem.
Med en faskine kan du undgå vandskader og et overbelastet kloaksystem. Den fungere således at der gravet et hul i jorden eller et rum i jorden. I selve hullet eller rummet i jorden vil der blive lavet et form for dræn af f.eks. sten. Regnvandet på en terrasse eller i tagrenderne vil dermed blive ledt hen i rummet underjorden. Der vil regnvandet blive opbevaret, hvor det langsomt vil sive ned i undergrunden. På den måde vil regnvandet blive ladt væk fra dit kloaksystem, så det ikke bliver overbelastet.
kloakmester københavn kloakrør
kloakrensning mester

Hvornår er det godt at have en faskine?

Først og fremmest er det godt at få etableret en faskine hvis du bor i et område, hvor der tit er problemer med overbelastede kloakker. Det vil højst sandsynligt være lavtliggende boligområder, hvor vandet ikke naturligt kan ledes væk fra kloak systemet, eller hvor kloak systemet ikke kan håndtere store mængder regnvand.

Det er også en ide at etablere en faskine, hvis du i forvejen er i gang med at bygge en ny bolig eller sommerhus, samt tilbygning deraf. Det kan også være at det er eller vil være et krav fra din kommune, at skal laves en separat kloakføring uden om regnvandet. Dermed kan det blive et lovkrav. 

Må man selv etablere en faskine?

love og regler som skal overholdes. Vi anbefaler at få en autoriseret kloakmester til at lave en faskine, samt montering og installation af faskinen. De er professionelle i kloakker og afløb, som lever den rette løsning for dig.

kloakrør
Orange kloak rør der skal bruges efter kloakrensning i københavn

Regler og love

Først og fremmest må din faskine ikke monteres på andre grunde, som f.eks. din nabos grund. Den skal monteres på din grund.

Derefter er det vigtigt at du skal kunne redegøre over for din kommune, hvor det er vandet faskinen kommer fra. Her er der visse lovkrav omkring at vandet skal blive ledt fra befæstede arealer på din grund.

Derudover må der heller ikke blive ledt spildevand ned i faskinen, da dette kan forurene selve grundvandet på længere sigt. Afhængig af størrelsen af din faskine, så er det vigtigt at den er placeret en fornuftigt sted på din grund. Den må nemlig ikke modtage mere regnvand end der er plads til. Dette kan nemlig resultere i oversvømmelser, som i værste fald kan påvirke dine naboer også.

Angående placering af faskinen, så må den heller ikke placeret for tæt på en bygning, drikkevandsporinger eller udkravet vandløb. Der sågar et specielt regelsæt omkring afstandskrav.
Vil du dermed være sikker på at du for en effektiv faskine, som bliver monteret og installeret på lovlig vis, så anbefaler vi at du ringer til en autoriseret kloakmester.
Kloakrensing